Ons doel

Doel van de stichting

Wij zijn Stichting St. Nicolaascomité Nieuwstadt. Om jong en oud uit Nieuwstadt en omgeving een mooie dag te bezorgen, organiseren wij twee evenementen per jaar:

  • Intocht van Sint en zijn Pieten in het Gemeenschapshuis van Nieuwstadt en;
  • Sinterklaasochtend voor de kinderen van Kindcentrum De Eik.

Naast dat we deze kinderen een tweetal fantastische dagen bezorgen, bezoekt Sinterklaas ook de sociowoning van Stichting Pergamijn in Nieuwstadt.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en onze statuten zijn notarieel vastgelegd in een akte. Hierdoor heeft de stichting wettelijke verplichtingen ten aanzien van de bedrijfsvoering en financiële verslaglegging. Dat geeft duidelijkheid en transparantie.

Onze vrijwilligers

De stichting kan natuurlijk niet bestaan zonder enthousiaste vrijwilligers. Het comité bestaat uit ongeveer 10 mensen. Ze wonen veelal in Nieuwstadt of hebben een nauwe band met Nieuwstadt. Deze vrijwilligers organiseren beide evenementen met al hun passie.

Ons team kan altijd versterking gebruiken. Dus als je interesse hebt om een handje mee te helpen, meld je dan aan. Aan deelname zitten geen verplichtingen. We verwachten natuurlijk wel dat je een actieve bijdrage levert, in welke vorm dan ook. Het hoeft zeker niet veel tijd te kosten. Alle beetjes helpen. Wie weet horen we snel van je!

Inkomsten

Om de evenementen te organiseren zijn we afhankelijk van vrijwillige bijdragen van inwoners en de ondernemers van Nieuwstadt en omgeving. Afhankelijk van de hoogte van de inkomsten kunnen we meer of minder organiseren en kan de Sint de kinderen een grotere of kleinere attentie mee naar huis geven.

Huis-aan-huis collecte

In de herfst wordt normaliter de huis-aan-huis collecte gedaan. Hiervoor hebben wij een vergunning. We communiceren de data tijdig op deze website, maar ook via onze Facebook pagina en andere huis-aan-huis bladen. Twijfelt u aan de echtheid van de collectant? Neem dan contact met ons op.

Sponsoring door ondernemers

In dezelfde periode als de huis-aan-huis collecte benaderen wij ook de ondernemers van Nieuwstadt e.o. voor een bijdrage; dit noemen wij de middenstandscollecte. Sinds 2016 werken we met sponsorpakketten. Voor iedere ondernemer is wel een passend pakket te vinden. Uiteraard leveren we voor iedere pakket een gepaste tegenprestatie.

Uitgaven

De inkomsten uit de collecte en de sponsoring wordt louter gebruikt voor het organiseren van deze twee evenementen. De stichting heeft uiteraard geen winstoogmerk en alle inkomsten en uitgaven worden op correcte, controleerbare wijze verantwoord.

Kosten per kind

Om de kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen hebben we veel geld nodig. De kosten per kind liggen rond de EUR 12,-. Daarvoor worden presentjes en strooigoed gekocht, maar ook een evenementenbureau ingehuurd, verzekeringen afgesloten, kleine presentjes uitgedeeld op school, materialen aangeschaft, kostuums vernieuwd, etc.

Kortom, uw bijdrage is van vitaal belang om deze eeuwenlange traditie voort te kunnen zetten!