Sint zoekt extra Pieten

We zijn volop bezig met het organiseren van de intocht van Sinterklaas en zijn Pieten in Nieuwstadt op 18 november.

Helaas hebben we bericht gekregen dat een aantal Pieten ziekjes is (de mandarijnenziekte 🙂 ) en niet mee naar Nederland kan komen.

Wie o wie wil de andere Pieten op zondag 18 november tussen 12:00 en 16:00 uur komen helpen (tegen een kleine vergoeding)? Aanmeldingen zijn welkom via info@sintinnieuwstadt.nl of via 06 55 80 75 45 (Nancy Tholen).